ԲՅՈՒՋԵ

ՏԵՍԱԴԱՍԵՐ 

Ստորև դիտեք ընդհանուր բյուջեի սահմանման և ֆինանսական պլանավորման վերաբերյալ տեսադասեր, ինչպես նաև նախագծի պլանավորման մեջ պարզեցված ծախսերի տարբերակների (հաստատագրված դրույքաչափեր և միանվագ գումարներ) ինտեգրման վերաբերյալ հատուկ տեսադասը. 

Այս տեսնայութերում TESIM-ի փորձագետը քայլ առ քայլ կուղեկցի ձեզ ուսուցման ընթացքում, և դուք կհետևեք նախագծի գործընկերներ Աննայի, Բորիսի և Կարլայի առաջընթացին իրենց նախագծի բյուջեն մշակելիս

ԳՐԱՎՈՐ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ  

Այստեղ կգտնեք բյուջեի վերաբերյալ տեսադասերի հետ կապված գրավոր ուղեցույց և օժանդակ նյութեր 

  • Ծրագրի բյուջեի և ֆինանսական պլանի մշակում
  • Օրինակ. գործունեության վրա հիմնված բյուջե 
  • Գործնական խորհուրդներ՝ պարզեցված ծախսերի տարբերակների վերաբերյալ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹ 

Այստեղ կգտնեք TESIM-ի կողմից աջակցված նախագծի պատրաստման միջոցառումների ընթացքում օգտագործված ուսումնական նյութը։ 

Դիտել նյութը