ՆԱԽԱԳԾԻ ՄՇԱԿՈՒՄ 

ՏԵՍԱԴԱՍԵՐ 

Այստեղ դիտեք 7 տեսադասեր, որոնք ձեզ ներկայացնում որակյալ նախագիծ և տրամաբանական կառուցվածք պատրաստելու 7 քայլերը։ 

1.Խնդրի վերլուծություն

2.Շահագրգիռ կողմերի վերլուծություն 

3. Նպատակի վերլուծություն

4. Ռազմավարության վերլուծություն

5. Նախագծի միջամտություն

6.Ենթադրություններ

7.Ցուցիչներ

Այս տեսնայութերում TESIM-ի փորձագետը քայլ առ քայլ կուղեկցի ձեզ ուսուցման ընթացքում, և դուք կհետևեք նախագծի գործընկերներ Աննայի, Բորիսի և Կարլայի առաջընթացին իրենց նախագիծը մշակելիս:

ԳՐԱՎՈՐ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 

Այստեղ կգտնեք որակյալ նախագիծ պատրաստելու 7 քայլերի և տրամաբանական կառուցվածքի վերաբերյալ տեսադասերի հետ կապված գրավոր ուղեցույց և օժանդակ նյութեր։ Խնդրում ենք սեղմել ստորև ներկայացված հետաքրքրող թեմայի վրա՝ հասանելի նյութին ծանոթանալու համար:

1.Խնդրի վերլուծություն

2.Շահագրգիռ կողմերի վերլուծություն 

3. Նպատակի վերլուծություն

4. Ռազմավարության վերլուծություն

5. Նախագծի միջամտություն

6.Ենթադրություններ

7.Ցուցիչներ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹ 

Այստեղ կգտնեք TESIM-ի կողմից աջակցված նախագծի պատրաստման միջոցառումների ընթացքում օգտագործված ուսումնական նյութը։

                               Դիտել նյութը