პარტნიორობა

სასწავლო ვიდეო მასალა

გთხოვთ გაეცნოთ პარტნიორების მოძიების, ამ ურთიერთობების ჩამოყალიბების და საპარტნიორო შეთანხმების საკითხებზე მომზადებულ სასწავლო ვიდეო მასალას.

ამ ვიდეო მასალაში, TESIM-ის ექსპერტი აგიხსნით სასწავლო პროცესს, რა დროსაც საშუალება მოგეცემათ დააკვირდეთ პროექტის პარტნიორების: ანას, ბორისის და კარლას მიერ მიღწეულ პროგრესს მყარი საპარტნიორო ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში.

მეთოდური მითითებები წერილობით ფომაში

აქ ხელმისაწვდომია პარტნიორების მოძიების, ამ ურთიერთობის ჩამოყალიბებისა და საპარტნიორო შეთანხმების საკითხებზე მომზადებული სასწავლო ვიდეო მასალის მხარდამჭერი მეთოდური მითითებები და სხვა წერილობითი მასალები:

  • პარნტიორების მხარდამჭერი პაკეტი.
  • წამყვანი და სხვა პარტნიორების ამოცანები და პასუხისმგებლობები
  • საპარტნიორო შეთანხმების საკონტროლო სია (ე.წ. “ჩეკლისტი”).

სასწავლო მასალა

აქ ხელმისაწვდომია TESIM-ის მხარდაჭერით ჩატარებული პროექტის მომზადების ღონისძიებებზე ან პარტნიორების მოძიების ფორუმებზე გამოყენებული სასწავლო მასალა.

გაეცანით მასალას